Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
  • Start
  • Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Toiletwagen/Kassa-units

De toiletwagen(s) en/of kassa-unit(s) wordt door ons neergezet op de door de huurder gewenste plek. Vanaf de verharde weg moet er hulp en eventueel vervoer beschikbaar zijn.

Plaszuilen

De plaszuil heeft een inhoud van 450 ltr. (ong. 1500 plasbeurten) De plaszuilen zijn eenvoudig te ledigen d.m.v. een aftapkraan met GK-aansluiting. De plaszuilen dienen bij het ophalen te zijn geledigd door de huurder. De kosten voor lediging door de verhuurder worden achteraf in rekening gebracht a € 50,-- per plaszuil.

Levering

De oplevering van de geleverde artikelen door de huurder dient in dezelfde staat te zijn als bij aflevering door de verhuurder. Eventuele schade die is ontstaan, in de huurperiode, is voor rekening van de huurder.

Opzegging

Opzegging kan geschieden tot 4 weken voor de huurperiode, met dien verstande dat 25% van het huurbedrag verschuldigd is. Bij opzegging binnen 4 weken voorafgaand aan de huurperiode dient het volledige bedrag te worden voldaan.

Betaling

U ontvangt 4 weken voorafgaand aan de huurperiode van ons een factuur met een aanbetaling van 50% van de totale huursom. Deze aanbetaling dient de dag voorafgaand aan de levering op onze rekening te zijn bijgeschreven. De overige 50% dient binnen 14 dagen na de huurperiode aan ons te zijn overgemaakt. U ontvangt hiervoor een separate factuur na afloop.

Afdrukken E-mail